KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

Podkategorie:

Firma: przychód poniżej 10 mln zł

Firma: przychód powyżej 10 mln

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które stworzyły stabilne firmy, tworzące zrównoważone zatrudnienie w regionie, inwestujące w rozwój, mające partnerów w Polsce i w Europie. Dodatkowym atutem będzie pozytywny wpływ społeczny, np. na środowisko lub lokalną społeczność.

Firma, którą prowadzi kandydatka musi działać nieprzerwanie najpóźniej od grudnia 2018 roku i mieć zamknięte dwa pełne lata finansowe: 2019 i 2020.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

  • wzrost przychodów i stabilny rozwój firmy,
  • skalę działania i ewentualną ekspansję międzynarodową,
  • efektywność i innowacyjność działań i rozwiązań,
  • wpływ społeczny, np. na środowisko lub lokalną społeczność.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59