KATEGORIA ZAMKNIĘTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy liderki pracujące w korporacjach, zajmujące wysokie stanowiska (n oraz n-1) , które wdrażają i realizują działania wspierające kobiety i rozwój różnorodności wewnątrz swojej organizacji.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

  • jak wygląda strategia budowania oraz promowania kultury Diversity&Inclusion w organizacji i jaki wpływ ma nią Kandydatka,
  • jakie działania i rozwiązania zostały wprowadzone oraz jaki jest ich zasięg i innowacyjność,
  • jaki jest wpływ prowadzonych działań na wzmacnianie pozycji kobiet w organizacji i przyczyniające się do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w organizacji.
W tej kategorii Kandydatki są nominowane przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.