KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które stworzyły nową technologię (w obszarach STEM i medycyny) lub wykorzystują nową technologię w biznesie i dzięki niej mają szansę na rynkowy sukces.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

  • jaki jest poziom innowacyjności stworzonego lub wykorzystywanego rozwiązania (produktu, usługi) i jego wpływ na rozwój biznesu,
  • jaka jest wizja i strategia rozwoju firmy/organizacji w obszarze nowych technologii,
  • czy podjęte dotychczas działania oraz inwestycje w nowe technologie lub rozwój innowacyjnych produktów/usług/ były efektywne,
  • na ile twórcze i nowatorskie były działania podejmowane przez kandydatkę w obszarze nowych technologii.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59