KATEGORIA ZAMKNIĘTA

Partnerem kategorii jest Microsoft

W tej kategorii nagradzamy mężczyzn zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są dyrektorami, członkami zarządu lub prezesami) w korporacjach. Realizują działania na rzecz promowania różnorodności i budowania kultury włączającej, równości płci i wspierania kobiet w biznesie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

  • jak wygląda strategia budowania oraz promowania kultury Diversity&Inclusion w organizacji i jaki wpływ ma nią Kandydat,
  • jakie działania i rozwiązania zostały wprowadzone oraz jaki jest ich zasięg i innowacyjność,
  • jaki jest wpływ prowadzonych działań na wzmacnianie pozycji kobiet w organizacji i przyczyniające się do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w organizacji.

W tej kategorii Kandydaci są nominowani przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.