KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy:
* kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą lub pełnią kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są dyrektorkami, kierowniczkami, członkiniami zarządu lub prezeskami) w spółkach prawa handlowego, które wdrażają i realizują działania wspierające ograniczanie śladu węglowego.
* organizacje, które są pracodawcą oraz wdrożyły i aktywnie prowadzą działania mające na celu ograniczanie śladu węglowego.
* NGO’s (fundacje, stowarzyszenia), które aktywnie działają na rzecz ograniczenia śladu węglowego.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

  • Działania lub programy mające na celu ograniczanie śladu węglowego w firmie,
  • Zakres monitorowania śladu węglowego,
  • Efekty dotychczasowych prowadzonych działań mających na celu ograniczanie śladu węglowego,
  • Stopień zaangażowania członków zarządu oraz pracowników w ograniczanie śladu węglowego,
  • Działania i/lub programy budujące świadomość dot. śladu węglowego i/lub działania edukacyjne mające na celu ograniczanie śladu węglowego,
  • Rezultaty zrealizowanych akcji lub programów promujących ograniczanie śladu.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59