KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy:
* kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą lub pełnią kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są dyrektorkami, kierowniczkami, członkiniami zarządu lub prezeskami) w spółkach prawa handlowego, które wdrażają i realizują działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych
* organizacje, które są pracodawcą oraz wdrożyły i aktywnie prowadzą działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych.
* NGO’s (fundacje, stowarzyszenia), które prowadzą działania i/lub programy budujące świadomość dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych i/lub działania edukacyjne rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

  • Działania lub programy na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych,
  • Skalę i zasięg podjętych działań,
  • Kompleksowość rozwiązań,
  • Efekty wprowadzonych zmian,

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59