KATEGORIA OTWARTA

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które swój pomysł na firmę wdrożyły już w życie i działają lokalnie lub mają sklep internetowy. Oferują rozwiązanie oparte o wykorzystanie lokalnych zasobów, odwołując się do dziedzictwa regionu, mające wpływ na lokalną społeczność, odpowiadające na potrzebę rynku lokalnego lub ogólnopolskiego albo tę potrzebę kreują, a przy tym osiągają przychód do 1 miliona złotych rocznie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

  • czy wdrożony produkt/usługa/rozwiązanie odpowiada na potrzebę rynku lub ją kreuje,
  • czy przyjęta strategia jest efektywna,
  • jaki jest potencjał rozwoju firmy.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59