KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, tworzące firmy w początkowym stadium rozwoju, które działają nie dłużej niż 3 lata. Firma powinna posiadać minimum prototyp innowacyjnego produktu lub rozwiązania z preferowanych obszarów: IT, finanse, zdrowie, HR, sprzedaż, marketing, automatyzacja, badania i rozwój.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

  • czy wdrożony produkt/usługa/rozwiązanie odpowiada na potrzebę określonej grupy klientów ,
  • jakie są dotychczasowe osiągnięcia / efekty biznesowe,
  • czy przyjęta strategia jest efektywna,
  • jaki jest potencjał rozwoju firmy.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59