KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

Podkategorie:

Firma: przychód poniżej 10 mln zł

Firma: przychód powyżej 10 mln

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które stworzyły stabilne firmy, tworzące zrównoważone zatrudnienie w regionie, inwestujące w rozwój, mające partnerów w Polsce i w Europie. Dodatkowym atutem będzie pozytywny wpływ społeczny, np. wpływ na środowisko lub lokalną społeczność.

Firma, którą prowadzi kandydatka musi działać nieprzerwanie najpóźniej od grudnia 2018 roku i mieć zamknięte dwa pełne lata finansowe: 2019 i 2020.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • wzrost przychodów i stabilny rozwój firmy,
 • skalę działania i ewentualną ekspansję międzynarodową,
 • efektywność i innowacyjność działań i rozwiązań,
 • wpływ społeczny, np. na środowisko lub lokalną społeczność.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59

KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, tworzące firmy w początkowym stadium rozwoju, które działają nie dłużej niż 3 lata. Firma powinna posiadać minimum prototyp innowacyjnego produktu lub rozwiązania z preferowanych obszarów: IT, finanse, zdrowie, HR, sprzedaż, marketing, automatyzacja, badania i rozwój.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • czy wdrożony produkt/usługa/rozwiązanie odpowiada na potrzebę określonej grupy klientów ,
 • jakie są dotychczasowe osiągnięcia / efekty biznesowe,
 • czy przyjęta strategia jest efektywna,
 • jaki jest potencjał rozwoju firmy.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59

KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które swój pomysł na firmę wdrożyły już w życie i działają lokalnie lub mają sklep internetowy. Oferują rozwiązanie oparte o wykorzystanie lokalnych zasobów, odwołując się do dziedzictwa regionu, mające wpływ na lokalną społeczność, odpowiadające na potrzebę rynku lokalnego lub ogólnopolskiego albo tę potrzebę kreują, a przy tym osiągają przychód do 1 miliona złotych rocznie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • czy wdrożony produkt/usługa/rozwiązanie odpowiada na potrzebę rynku lub ją kreuje,
 • czy przyjęta strategia jest efektywna,
 • jaki jest potencjał rozwoju firmy.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59

KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które stworzyły nową technologię (w obszarach STEM i medycyny) lub wykorzystują nową technologię w biznesie i dzięki niej mają szansę na rynkowy sukces.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jaki jest poziom innowacyjności stworzonego lub wykorzystywanego rozwiązania (produktu, usługi) i jego wpływ na rozwój biznesu,
 • jaka jest wizja i strategia rozwoju firmy/organizacji w obszarze nowych technologii,
 • czy podjęte dotychczas działania oraz inwestycje w nowe technologie lub rozwój innowacyjnych produktów/usług/ były efektywne,
 • na ile twórcze i nowatorskie były działania podejmowane przez kandydatkę w obszarze nowych technologii.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59

KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są założycielkami, współzałożycielkami lub prezeskami organizacji.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie

 • skalę i zasięg podjętych działań,
 • poziom innowacyjności wdrożonego rozwiązania / produktu / usługi / działania,
 • wpływ podjętych działań na społeczność, której dotyczy wykluczenie cyfrowe,
 • pozytywne referencje od partnerów, instytucji i organizacji współpracujących.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59

KATEGORIA OTWARTA

Partnerem kategorii jest:
Partnerem merytorycznym jest:

W tej kategorii nagradzamy firmy, które mają przygotowaną politykę wewnętrzną, która pomaga w codziennym funkcjonowaniu współczesnemu pracownikowi posiadającemu rodzinę.

Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jaki procent mężczyzn i kobiet korzysta z urlopu rodzicielskiego,
 • jakie rozwiązania technologiczne firmy posiadaj/ wprowadzają dla rodziców,
 • jakie są rozwiązania dla pracowników posiadających rodzinę (benefity, komunikacja, kultura, firmowe przedszkola, żłobki, elastyczne godziny pracy, praca zdalna, programy dla rodzin),
 • jak pracodawca planuje rozwój dla pracownika wracającego z urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59

KATEGORIA ZAMKNIĘTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy liderki pracujące w korporacjach, zajmujące wysokie stanowiska (n oraz n-1) , które wdrażają i realizują działania wspierające kobiety i rozwój różnorodności wewnątrz swojej organizacji.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jak wygląda strategia budowania oraz promowania kultury Diversity&Inclusion w organizacji i jaki wpływ ma nią Kandydatka,
 • jakie działania i rozwiązania zostały wprowadzone oraz jaki jest ich zasięg i innowacyjność,
 • jaki jest wpływ prowadzonych działań na wzmacnianie pozycji kobiet w organizacji i przyczyniające się do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w organizacji.
W tej kategorii Kandydatki są nominowane przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.


KATEGORIA ZAMKNIĘTA

Partnerem kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy mężczyzn zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są dyrektorami, członkami zarządu lub prezesami) w korporacjach. Realizują działania na rzecz promowania różnorodności i budowania kultury włączającej, równości płci i wspierania kobiet w biznesie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jak wygląda strategia budowania oraz promowania kultury Diversity&Inclusion w organizacji i jaki wpływ ma nią Kandydat,
 • jakie działania i rozwiązania zostały wprowadzone oraz jaki jest ich zasięg i innowacyjność,
 • jaki jest wpływ prowadzonych działań na wzmacnianie pozycji kobiet w organizacji i przyczyniające się do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w organizacji.

W tej kategorii Kandydaci są nominowani przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.


KATEGORIA ZAMKNIĘTANagroda w tej kategorii przyznana zostanie przez Jury specjalne kobiecie, która jest liderką opinii, przeciera szlaki w swojej dziedzinie oraz inspiruje inne kobiety do podejmowania odważnych wyzwań.


W XII edycji konkursu nagrodę zdobyła Marta Frej.

W tej kategorii Kandydatki są nominowane przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.


KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy:
* kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą lub pełnią kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są dyrektorkami, kierowniczkami, członkiniami zarządu lub prezeskami) w spółkach prawa handlowego, które wdrażają i realizują działania wspierające ograniczanie śladu węglowego.
* organizacje, które są pracodawcą oraz wdrożyły i aktywnie prowadzą działania mające na celu ograniczanie śladu węglowego.
* NGO’s (fundacje, stowarzyszenia), które aktywnie działają na rzecz ograniczenia śladu węglowego.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • Działania lub programy mające na celu ograniczanie śladu węglowego w firmie,
 • Zakres monitorowania śladu węglowego,
 • Efekty dotychczasowych prowadzonych działań mających na celu ograniczanie śladu węglowego,
 • Stopień zaangażowania członków zarządu oraz pracowników w ograniczanie śladu węglowego,
 • Działania i/lub programy budujące świadomość dot. śladu węglowego i/lub działania edukacyjne mające na celu ograniczanie śladu węglowego,
 • Rezultaty zrealizowanych akcji lub programów promujących ograniczanie śladu.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59

KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy:
* kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą lub pełnią kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są dyrektorkami, kierowniczkami, członkiniami zarządu lub prezeskami) w spółkach prawa handlowego, które wdrażają i realizują działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych
* organizacje, które są pracodawcą oraz wdrożyły i aktywnie prowadzą działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych.
* NGO’s (fundacje, stowarzyszenia), które prowadzą działania i/lub programy budujące świadomość dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych i/lub działania edukacyjne rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych

Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • Działania lub programy na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami / neuroróżnorodnych,
 • Skalę i zasięg podjętych działań,
 • Kompleksowość rozwiązań
 • Efekty wprowadzonych zmian

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

Termin nasyłania zgłoszeń upływa 21 stycznia 2022 roku o godz. 23:59