KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

Podkategorie:

Firma: przychód poniżej 10 mln zł

Firma: przychód powyżej 10 mln

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które stworzyły stabilne firmy, tworzące zrównoważone zatrudnienie w regionie, inwestujące w rozwój, mające partnerów w Polsce i w Europie. Dodatkowym atutem będzie pozytywny wpływ społeczny, np. wpływ na środowisko lub lokalną społeczność.

Firma, którą prowadzi kandydatka musi działać nieprzerwanie najpóźniej od grudnia 2018 roku i mieć zamknięte dwa pełne lata finansowe: 2019 i 2020.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • wzrost przychodów i stabilny rozwój firmy,
 • skalę działania i ewentualną ekspansję międzynarodową,
 • efektywność i innowacyjność działań i rozwiązań,
 • wpływ społeczny, np. na środowisko lub lokalną społeczność.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

UWAGA! Przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 28 lutego 2021 roku, do godz. 23:59

KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, tworzące firmy w początkowym stadium rozwoju, które działają nie dłużej niż 3 lata i osiągają przychody poniżej 5 mln złotych rocznie. Firma powinna posiadać minimum prototyp innowacyjnego produktu lub rozwiązania z preferowanych obszarów: IT, finanse, zdrowie, HR, sprzedaż, marketing, automatyzacja, badania i rozwój.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • czy wdrożony produkt/usługa/rozwiązanie odpowiada na potrzebę określonej grupy klientów ,
 • jakie są dotychczasowe osiągnięcia / efekty biznesowe,
 • czy przyjęta strategia jest efektywna,
 • jaki jest potencjał rozwoju firmy.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

UWAGA! Przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 28 lutego 2021 roku, do godz. 23:59

KATEGORIA OTWARTA

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które swój pomysł na firmę wdrożyły już w życie i działają lokalnie lub mają sklep internetowy. Oferują rozwiązanie oparte o wykorzystanie lokalnych zasobów, odwołując się do dziedzictwa regionu, mające wpływ na lokalną społeczność, odpowiadające na potrzebę rynku lokalnego lub ogólnopolskiego albo tę potrzebę kreują, a przy tym osiągają przychód do 1 miliona złotych rocznie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • czy wdrożony produkt/usługa/rozwiązanie odpowiada na potrzebę rynku lub ją kreuje,
 • czy przyjęta strategia jest efektywna,
 • jaki jest potencjał rozwoju firmy.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

UWAGA! Przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 28 lutego 2021 roku, do godz. 23:59

KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które stworzyły nową technologię (w obszarach STEM i medycyny) lub wykorzystują nową technologię w biznesie i dzięki niej mają szansę na rynkowy sukces.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jaki jest poziom innowacyjności stworzonego lub wykorzystywanego rozwiązania (produktu, usługi) i jego wpływ na rozwój biznesu,
 • jaka jest wizja i strategia rozwoju firmy/organizacji w obszarze nowych technologii,
 • czy podjęte dotychczas działania oraz inwestycje w nowe technologie lub rozwój innowacyjnych produktów/usług/ były efektywne,
 • na ile twórcze i nowatorskie były działania podejmowane przez kandydatkę w obszarze nowych technologii.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

UWAGA! Przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 28 lutego 2021 roku, do godz. 23:59

KATEGORIA OTWARTA

Partnerem kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety – założycielki, współzałożycielki oraz prezeski NGO’s, czyli fundacji oraz stowarzyszeń działających społecznie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jaka jest skala i waga problemu, który kandydatka stara się rozwiązać poprzez swoje działania,
 • jaki jest zasięg podjętych działań,
 • jakie są rezultaty podjętych działań i ich wpływ na wybraną społeczność, np. wpływ na warunki życia, stosunki międzyludzkie, rozwój lokalnej społeczności, rozwój wiedzy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • pozytywne referencje od partnerów, instytucji i organizacji współpracujących.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

UWAGA! Przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 28 lutego 2021 roku, do godz. 23:59

KATEGORIA OTWARTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są założycielkami, współzałożycielkami lub prezeskami firm.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie

 • skalę i zasięg podjętych działań,
 • poziom innowacyjności wdrożonego rozwiązania / produktu / usługi / działania,
 • wpływ podjętych działań na społeczność, której dotyczy wykluczenie cyfrowe,
 • pozytywne referencje od partnerów, instytucji i organizacji współpracujących.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

UWAGA! Przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 28 lutego 2021 roku, do godz. 23:59

KATEGORIA OTWARTA

Partnerem kategorii jest:
Partnerem merytorycznym jest:

W tej kategorii nagradzamy firmy, które mają przygotowaną politykę wewnętrzną, która pomaga w codziennym funkcjonowaniu współczesnemu pracownikowi posiadającemu rodzinę.

Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jaki procent mężczyzn i kobiet korzysta z urlopu rodzicielskiego,
 • jakie rozwiązania technologiczne firmy posiadaj/ wprowadzają dla rodziców,
 • jakie są rozwiązania dla pracowników posiadających rodzinę (benefity, komunikacja, kultura, firmowe przedszkola, żłobki, elastyczne godziny pracy, praca zdalna, programy dla rodzin),
 • jak pracodawca planuje rozwój dla pracownika wracającego z urlopu macierzyńskiego / rodzicielskiego.

UWAGA: Zanim wypełnisz formularz w tej kategorii zapoznaj się ze wszystkimi kryteriami formalnymi i kryteriami oceny.

Poznaj Lożę Ekspertów i Jury Główne

UWAGA! Przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do 28 lutego 2021 roku, do godz. 23:59

KATEGORIA ZAMKNIĘTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy liderki pracujące w korporacjach, zajmujące wysokie stanowiska (n oraz n-1) , które wdrażają i realizują działania wspierające kobiety i rozwój różnorodności wewnątrz swojej organizacji.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jak wygląda strategia budowania oraz promowania kultury Diversity&Inclusion w organizacji i jaki wpływ ma nią Kandydatka,
 • jakie działania i rozwiązania zostały wprowadzone oraz jaki jest ich zasięg i innowacyjność,
 • jaki jest wpływ prowadzonych działań na wzmacnianie pozycji kobiet w organizacji i przyczyniające się do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w organizacji.
W tej kategorii Kandydatki są nominowane przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.


KATEGORIA ZAMKNIĘTA

Partnerem kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy mężczyzn zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze (tj. są dyrektorami, członkami zarządu lub prezesami) w korporacjach. Realizują działania na rzecz promowania różnorodności i budowania kultury włączającej, równości płci i wspierania kobiet w biznesie.


Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • jak wygląda strategia budowania oraz promowania kultury Diversity&Inclusion w organizacji i jaki wpływ ma nią Kandydat,
 • jakie działania i rozwiązania zostały wprowadzone oraz jaki jest ich zasięg i innowacyjność,
 • jaki jest wpływ prowadzonych działań na wzmacnianie pozycji kobiet w organizacji i przyczyniające się do zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych w organizacji.

W tej kategorii Kandydaci są nominowani przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.


KATEGORIA ZAMKNIĘTANagroda w tej kategorii przyznana zostanie przez Jury specjalne kobiecie, która jest liderką opinii, przeciera szlaki w swojej dziedzinie oraz inspiruje inne kobiety do podejmowania odważnych wyzwań.


W XII edycji konkursu nagrodę zdobyła Marta Frej.

W tej kategorii Kandydatki są nominowane przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.


KATEGORIA ZAMKNIĘTA

Partnerem Kategorii jest:

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są założycielkami, współzałożycielkami lub prezeskami firm, lub pełnią kluczowe stanowiska kierownicze lub zarządcze wewnątrz swojej organizacji.

Co bierzemy pod uwagę oceniając zgłoszenie:

 • zakres monitorowania śladu węglowego
 • kompleksowość planu związanego z ograniczaniem śladu węglowego
 • efekty dotychczasowych, prowadzonych działań mających na celu zmniejszenie śladu węglowego
 • stopień zaangażowania członków zarządu w ograniczanie śladu węglowego
 • stopień zaangażowania pracowników w ograniczanie śladu węglowego

W tej kategorii Kandydatki / Organizacje są nominowane przez członków jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.